PRIMĂRIA ORAŞULUI CĂZĂNEŞTI
Şos. Bucureşti, Nr.93, Loc. Căzăneşti, Jud. Ialomiţa. Tel. 0243264010, Fax 0243264397, E-mail: primaria@primariacazanestiil.ro

Anunț pentru acordarea sprijinului de 50 euro

Anunt tichete 50 de euro.pdf

 

PRIMĂRIA ORAȘULUI CĂZĂNEȘTI

Anunț  

 și/sau pentru asigurarea de mese calde, în cadrul programului ”Sprijin pentru România”

 

Începând cu data de 15.06.2022, se pot depune cereri pentru tichete sociale pe suport electronic pentru achiziționarea de produse alimentare și/sau pentru asigurarea de mese calde, în cadrul programului ”Sprijin pentru România”, conform OUG 63/2022. Valoarea unui tichet este de 250 lei și se acordă o dată la două luni până în luna decembrie 2022.

𝐂𝐚𝐭𝐞𝐠𝐨𝐫𝐢𝐢𝐥𝐞 𝐝𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐚𝐧𝐞 𝐞𝐥𝐢𝐠𝐢𝐛𝐢𝐥𝐞 pentru a depune cereri la sediul primăriei pentru a beneficia de drepturile mai sus amintite sunt:

 • Familiile cu cel puțin 2 copii în întreținere ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei și care nu beneficiază de alocație de susținere a familiei sau ajutor social;
 • Familiile monoparentale ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei și care nu beneficiază de alocație de susținere a familei sau ajutor social,
 • Persoanele fără adăpost

Documentele necesare sunt:

 • Cerere și declarație pe proprie răspundere – tip (se găsește la sediul primăriei și pe site-ul instituției)
 • Actele de identitate – copie (C.I. /certificat de naștere) ale tuturor membrilor familiei
 • Documente privind veniturile familiei ( adeverință de salariat, cupon de pensie, adeverință arendă, talon indemnizație creștere copil, după caz)  

𝐈𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐧𝐭!

Celelalte categorii de beneficiari care vor primi tichetele sociale sub formă de card, direct la domiciliu prin Compania Națională Poșta Română S.A, fără a depune cerere, sunt:

 • a) pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii aflaţi în evidenţa caselor de pensii sectoriale şi beneficiarii de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii, ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei;
 • b) persoanele – copii şi adulţi – încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri proprii lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei;
 • c) familiile cu cel puţin 2 copii în întreţinere ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei și care beneficiază de alocație de susținere a familiei,
 • d) familiile monoparentale ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei și care beneficiază de alocație de susținere a familiei,
 • e) familiile care au stabilit dreptul la ajutorul social în condiţiile Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare;

Pentru mai multe detalii vă puteți adresa Compartimentului de Asistență Socială și Consiliere pentru Problemele Romilor din cadrul Primăriei orașului Căzănești, telefon 0243 264 010.

PRIMAR,

STELIAN TRAIAN

InfoCons

InfoCons

Alegeri pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020

Guvernare transparentă

1550134040 poca banner mai 250 116

112

imag.112

Impozite şi taxe

Plata impozitelor și taxelor locale se poate face electronic cu card bancar și cu autentificare prin Ghișeul.ro

Proceduri de expropriere

1575356665 lul 250 176